tuhoeläintorjunta clenix

Tuhoeläintorjunta

Tavoitteemme on olla tuhoeläintorjunnan edelläkävijä Suomessa. Olemme mukana takaamassa elintarviketurvallisuutta koko elintarvikeketjun ajan.

Olemme asiantuntijoita omavalvontaan liittyvissä asioissa ja tarjoamme avun elintarviketeollisuuden jatkuvasti kehittyvien standardien vaatimuksiin. Kiinteistöille ja kotitalouksille tarjoamme takuutyönä kaikkien tuhoeläinten ammattimaista ja asiantuntevaa torjuntaa. Raportointijärjestelmämme antaa asiakkaallemme reaaliaikaisen ja oikean kuvan tuhoeläintilanteesta.

Elintarviketeollisuus, -kaupat, -varastot ja ravintolat

Tuhoeläimet pilaavat elintarvikkeita ja muodostavat hygieniariskin, joka pahimmillaan aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Pilatessaan elintarvikkeita tuhoeläimet voivat aiheuttaa suuria taloudellista tappioita tuote- ja tuotannonmenetyksinä sekä vahingoittaa valmistajan ja myyjän mainetta. Omavalvonnan tärkeä osa on hyvin suunniteltu ja toteutettu tuhoeläintorjunta joka onnistuu parhaiten yhteistyössä tuhoeläintorjunnan ammattilaisen kanssa.

Otamme huomioon asiakkaan ja erilaisten laatujärjestelmien tuhoeläintorjunnalle asettamat vaatimukset (mm. HACCP, AIB, BRC). Toteutamme tuhoeläintorjunnan suunnitelman mukaisesti ja noudatamme toteutuksessa IPM:n (integrated pest management) periaatteita. Lisäpalveluna teemme omavalvonnan ja tuhoeläintorjunnan tueksi elintarvikehygieniaauditointeja.

Elintarvikeketjussa yleisimmin esiintyviä tuhoeläimiä ovat mm. hinkalokuoriainen, riisihärö, rohmukuoriainen, jyväkärsäkäs, riisikärsäkäs, jauhokoisa, intian jauhokoisa, kaakaokoisa ja mantelikoisa. Lisäksi ongelmia aiheuttavat seuraavat eläimet: hiiri, rotta, myyrä, harakka, varis, varpunen, talitiainen, pulu, kärpänen ja torakka.

Kiinteistöt ja kotitaloudet

Tuhoeläimet aiheuttavat haittaa kiinteistöille ja niiden käyttäjille, oli rakennuksen käyttötarkoitus mikä tahansa. Ne voivat vahingoittaa rakenteita ja sähköjohtoja, aiheuttaa haju- ja hygieniahaittoja, levittää loisia ja taudinaiheuttajia sekä pilata tekstiilejä ja elintarvikkeita.

Tuhoeläimet kilpailevat ihmisen kanssa samasta elintilasta ja ravinnosta. Ne elävät meidän kustannuksellamme – siksi niitä ei tarvitse sietää. Clenix tekee kaikki kiinteistöjen ja kotitalouksien tuhoeläintorjuntaan liittyvät työt.

Ratkaisemme ammattitaidolla niin jyrsijöistä, hyönteisistä kuin linnuistakin johtuvat tuhoeläinongelmat. Annamme myös ohjeet, miten välttyä ongelmilta vastaisuudessa. Kiinteistöissä eniten ongelmia aiheuttavat seuraavat eläimet: muurahainen, sokeritoukka, turkiskuoriainen, ihrakuoriainen, ampiainen, lude, torakka, hiiri ja rotta. Näiden takia tehdään eniten torjuntoja.

Voit pyytää palveluistamme tarjouksen täyttämällä alla olevan kaavakkeen.